Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Aktualności i Ogłoszenia

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
Dodano: 2020-07-07 14:25:38
Zmodyfikowano: 2020-07-07 14:25:38
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Analiza rynku w zakresie szacowania wartości zamówienia publicznego na: Zwiększenie ilości posiadanych licencji do modułów oprogramowania JIRA, dostawę licencji dla nowych modułów, świadczenie usługi wsparcia producenta i pakiet 200 godzin konsultacji wykonawcy w ramach dostarczonych pakietów licencyjnych przez okres 12 miesięcy od dnia aktywacji kluczy licencyjnych.
Termin składania ofert: 14.07.2020 r.

› więcej
Dodano: 2020-07-03 15:37:41
Zmodyfikowano: 2020-07-06 07:41:29
Opublikował: Michał Gremblewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski

Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę/głównego specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

› więcej

Dodano: 2020-07-02 13:06:59
Zmodyfikowano: 2020-07-02 13:06:59
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza energetycznego i wodociągowego dla Sądu Rejonowego w Opolu.
Termin składania ofert: 16.07.2020

› więcej
Dodano: 2020-06-17 07:51:44
Zmodyfikowano: 2020-06-17 07:52:35
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)
Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia ministerstwa sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

› więcej

Dodano: 2020-06-03 09:53:37
Zmodyfikowano: 2020-06-03 09:53:37
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski

W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu informuje,  że w budynkach sądowych obowiązują w szczególności następujące zasady:
1. do budynków Sądu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 10 minut przed jej rozpoczęciem;
2. interesant wchodzący do budynku, na 10 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na sprawę sądową,
a w przypadku jego braku służba ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały służbie ochrony żadnego celu pobytu w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu lub upoważniona przez niego osoba;
3. osoby w charakterze publiczności lub przedstawiciele mediów mogą wejść na salę rozpraw, za zgodą składu orzekającego, pod warunkiem możliwości zachowania minimum 2 m odległości między osobami;
4. wszyscy wchodzący do budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podlegają obowiązkowi:
1) poddania się kontroli pomiaru ciepłoty ciała,
2) przeprowadzania dezynfekcji rąk,
3) zakrywania ust i nosa przy pomocy maski (maseczki, przyłbicy lub części odzieży);
5. przez cały czas pobytu w budynkach strony/pełnomocnicy powinni stosować środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos;
6. w przypadku złego stanu zdrowia lub samopoczucia strona/pełnomocnik powinien pozostać w domu i zawiadomić o tym telefonicznie lub mailowo sekretariat właściwego wydziału;
7. Służba ochrony/Policja sądowa odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. Odmówi wstępu również tej osobie, która odmówiła poddaniu się badaniu ciepłoty ciała lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Zarządzenie nr 0210-10/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie epidemii w okresie od 27 maja 2020 r. do odwołania.

› więcej

Dodano: 2020-03-12 16:18:06
Zmodyfikowano: 2020-05-26 15:28:04
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski


› więcej

Wyniki: 1 - 6 z 406
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.