Oświadczenia sędziów, asesorów i referendarzy o członkowstwach w zrzeszniach zgodnie z art.88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.